Trädvård / beskärning

Trädbeskärning Kungsträdgården

Trädvård i särklass!

Vi på Jones Trädvård utför trädvårdsinsatser med förstklassigt kvalitet! Som kund kan du känna dig trygg med att dina träd blir omhändertagna på bästa möjliga sätt. Vi har under många år arbetat med träd i flera av Stockholms mest betydelsefulla och berömda urbana miljöer. Vårt tydliga mål är att lämna träden vi har jobbat med vackra och säkra, samt med de bästa förutsättningarna för att kunna leva i många år till. Vi hjälper gärna båda större och mindre kunder med bedömning och beskärning av deras träd. Här har vi sammanställt några exempel på några trädvårdsåtgärder vi på Jones Trädvård utför.

Säkerhetsbeskärning

Kanske vår viktigast trädvårdsinsats! Här ligger vårt fokus på borttagning av större döda grenar samt avlastning av svaga eller tunga grenar som kan riskera att falla och skada människor eller egendom. På så sätt kan vi undvika fällning och istället skapa en trygg trädmiljö – både kort – och långsiktigt. Som tillägg till en säkerhetsbeskärning kan vi i vissa fall också utföra en så kallad kronstabilisering, där man säkrar ihop flera delar av kronan för att göra den stabilare och därmed minimera risken att den delar på sig.

  

Säkerhetsbeskärning Undenäs Kyrkogård
Underhållsbeskärning Kungsträdgården

Underhållsbeskärning

Fokus i den här typen av beskärning är att rensa kronan från döda, felväxande och skadade grenar. Det här gör man för att få en snygg och städad trädkrona och för att undvika skräp som trillar ner från trädet. Genom den här typen av beskärning får vi dessutom en överblick över trädets allmänna skick och kondition.

Utrymmesbeskärning

Som namnet tyder på skapar vi med den här typen av beskärning mer utrymme mellan trädet och till exempel tak, fasad, belysning, skyltar eller tomtgränser. Vi ökar därmed även sikt och skapar förbättrade ljusförhållanden. Det uppnår vi genom borttagning eller reducering av grenarna.

Utrymmesbeskärning Kungsträdgården