Trädfällning

Kranfällning Enkehusparken

Specialistkompetens inom trädfällning

Vi utför alla typer av fällningar i båda urbana och skogliga miljöer och är specialister på nedtagning av svåra och besvärliga träd. Sedan många år är vi på Jones Trädvård varit efterfråga för särskilt komplicerade trädfällningsuppdrag, som vi tar oss an med skicklighet, noggrannhet och bred yrkeskompetens.  

Sektionsfällning

I tätort och urbana miljöer står ofta träden trångt och nära till fastigheter eller känsliga omgivningar, då är bästa och säkraste sättet att ta ner dom bit för bit med klättrande arborister. Vid särskilt svåra lägen använder vi riggningsutrustning för att fira ner delar av trädet, eller samarbetar med tex en mobil kran för att lyfta ut hela sektioner.

Sektionsfällning Södermalm
Trädfällning Södermalm, Stockholm.

Markfällning

När det är möjligt eller lämpligt kan vi fäller träden från marken, för att sen kapa upp enligt kundens önskemål eller för att förbereda inför bortforsling. 

Vad händer sen?

Trädet upparbetas efter önskemål till tex vedlängder, hanterbara bitar eller för utkörning av våra maskiner. Om du som kund önskar få hjälp med hela processen; fällning, bortforsling och stubbfräsning lämnar vi enbart lite sågspån efter oss när jobbet är färdigställt!

Almsjuka alm fällningar längs Göta kanal