Naturvård

Vi älskar naturen!

Vi på Jones Trädvård har under många år jobbat i kända naturreservat och tätortsnära grönområden för att skapa trivsamma miljöer för båda flora och faunan. Vi erbjuder flera typer av naturvårdsinsatser för att öka den biologiska mångfalden – någonting som även för privata markägare är värt att tänka på. Ring oss – vi berättar gärna mer!

Restaurering av ängsmark i Bölets Ängar, Karlsborg.
194FEA84-75B6-45E4-9D3E-A093FFD0C765
Stående dödved

Habitatstubbar/stående dödved

Det vanligaste naturvårdsinsatsen vi gör som arborister är att skapa så kallade högstubbar eller habitatstubbar som skapar stående dödved. Dödved är en extremt viktigt del av ekosystemet och många arter är helt beroende av det. Resterna brukar vi höga upp och göra till faunadepåer som ger ytterligare näring och skydd till flera arter.