Plantering

Tänk på framtiden!

Behöver ni hjälp med plantering av träd eller buskar så hjälper vi gärna till. För att underlätta för dig som kund kan vi vara med under hela processen – allt från val av träd eller buskar, inköp, placering, plantering och eftervård. Hör av er till oss för att höra hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

a young oak sprout sprouting from an acorn close-up on a blurred green background.
"Mighty oaks from little acorns grow"
"Träden i städerna kan användas mot skyfall och luftföroreningar"

När är bästa tiden?

För att uppnå det bästa och mest hållbara resultatet borde träd och buskar planteras under hösten. Då får växterna en så bra rotetablering som möjligt inför nästa växtsäsong. Det går dock givetvis bra att plantera under våren också, men då måste man vara extra vaksam med bevattning.